Tannlege
Bestill time: 55 32 93 24
Adresse:
Strandgaten 5, Bergen Sentrum
Vis kart
Åpningstider:
Man-, ons- og fredag:
8-16
Tirsdag og torsdag:
8-18
E-post: post@5-3.no

Økonomisk støtte til tannbehandling

Jeg skal fortelle deg litt om gratis – eller nesten gratis – tannbehandling. Og hva du – og vi – kan gjøre for at du skal få denne (nesten) gratis tannbehandlingen.

Det første og viktigste er at du kjenner/erkjenner behov for tannbehandling. Og at vi finner at du har et reelt behov for denne behandlingen. Så kan vi i fellesskap finne ut om du har rett på økonomisk støtte til behandlingen.

Mange sliter med dårlig tannhelse. Samtidig sliter en ofte med kostnadene det medfører å rette opp den dårlige tannhelsen. Og dessverre er det slik at mange ikke kjenner til at de – og du – har rett på ganske stor økonomisk støtte fra ”det offentlige”.

Jeg skal i denne sammenheng trekke frem en del detaljer som kan være viktige for mange for å få økonomisk støtte til tannbehandling:

  1. For noen mennesker kan en ”liten infeksjon” i munnen medføre alvorlig og livstruende risiko dersom denne infeksjonen (bakterier) blir spredt til resten av kroppen. Det er da selvsagt svært viktig å behandle tenner – og munnen for øvrig – slik at infeksjonsspredning blir unngått. Du har rett på økonomisk støtte for denne ”infeksjonsforebyggende behandlingen”. Selvsagte er den din generelle helse som avgjør om du har denne rettighet. Ved usikkerhet om dine rettigheter, kan du kontakte oss eller din lege som må lage en erklæring (risikovurdering ved infeksjonsspredning).
  2. Noen mennesker har behov for et mindre kirurgisk inngrep for å rette opp i ”sykdommer og anomalier” i munn eller kjever. Visdomstenner som ligger dypt i kjeven kan være en slik ”anomali” dersom beliggenheten medfører infeksjon i området rundt tannen (tannkjøtt og kjeveben). Dersom du har tannrøtter som ligger i kjeven og disse bør fjernes, kommer dette ofte i samme kategori – og gir rett til økonomisk støtte.
  3. Hvis du har mistet tenner etter 1. mai 2002 på grunn av alvorlig tannkjøttebetennelse kan du ha rett på ”rehabilitering” av tannsettet ditt. Det vi da må gjøre er å «bygge opp igjen» tenner/tannrekker – eller hele tannsetet ditt – med broer, implantat eller proteser.
  4. Legemidler gir ofte ”tørr munn”. Denne situasjonen kan medføre større risiko for karies (hull). Hvis du har mye karies forårsaket av tørr munn kan du ha rett på økonomisk støtte for behandling av hull.
  5. Tannskader som er oppstått på grunn av ulykke (for eksempel sykkelulykke) kan bli reparert med økonomisk støtte fra staten.
  6. Hvis du har nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom i «kropp og sjel» – egentlig: «…varig somatisk eller psykisk sykdom…» – kan du ha rett på økonomisk støtte dersom sykdommen har påvirket din tannhelse.
  7. Hvis du har alvorlig ”tannlegeskrekk” (odontofobi) har du rett på gratis tannbehandling. Vi kan hjelpe deg videre til behandling av din skrekk/angst og selve den gratis tannbehandlingen som kommer etter angst-behandlingen.
  8. Hvis du er uten tenner i underkjeven og ikke kan bruke en løstsittende protese kan vi hjelpe deg med å få satt inn to implantat (skruer) i kjeven samt en protese som vi ”fester” med to trykk-knapper. Du har rett på omfattende økonomisk støtte. Om du samtidig er uten tenner i overkjeven får du økonomisk støtte til ny protese i overkjeven dersom dette synes nødvendig.
  9. Personer som av ulike årsaker ikke har økonomi til å betale for egen tannbehandling, kan søke om økonomisk stønad til å få utført nødvendig behandling. Stønaden blir gitt etter lov om sosiale tjenester. Søknad om stønad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering. For å ha rett til stønad fra NAVs sosialtjeneste, må du oppfylle vilkårene for rett til økonomisk sosialhjelp (sosialtjenesteloven §§ 18 og 19), fremlegge et skriftlig behandlings- og kostnadsoverslag, og behandlingen som skal utføres må være nødvendig. Vi hjelper deg med dette.

Tid til samtale om tannhelse og muligheter for refusjon

Vi bruker tid på samtale med pasienter som har sammensatte problemer – både med tannhelse og dårlig økonomi – og eventuelle andre generelle sykdommer. Denne samtalen er viktig. Denne samtalen er det første som må skje. Denne samtalen fører til forståelse – og bygger tillit mellom oss slik at vi kan hjelpe deg til (nesten) gratis tannbehandling avhengig av om du har rett på økonomisk støtte.

Det finnes flere tilstander som medfører rett på (nesten) gratis tannbehandling utenom de ni punktene som er nevnt over. Men disse ni punktene omfatter vesentlige og store muligheter til økonomisk hjelp ved behov for tannbehandling.

Vår jobb – vår innstilling – er at vi hjelper alle.

Kontakt oss i dag for timebestilling eller spørsmål!

Bestill time nå

Hva vi vil – vår visjon

God tannhelse på lang sikt..

..gjennom samarbeid, tillit og etikk

Vår visjon er å se og anerkjenne hele pasienten, forebygge og behandle sykdom – smertefritt om mulig.

Dette tar tid – tid vi er villige til å bruke.

Gjennom kvalitet og samarbeid kan vi bidra til god tannhelse og god pasientøkonomi – på lang sikt.

Topp service! Tannlege: Øyvind Simonsen Skrevet 23. april 2015 Oppsøkte Tannlege Simonsen etter å ha knekt begge fortennene i en arbeidsulykke. Simonsen tar seg god tid til å forklare og er opptatt av at pasienten skal bli fornøyd, både helsemessig og estetisk. Topp behandling og resultat!

Overgår forventningene Tannlege: Øyvind Simonsen Skrevet 2. mars 2015 Jeg gikk i 12 år uten å gå til tannlegen grunnet tannlegeskrekk. Jeg fant Øyvind Simonsen her på Legelisten og etter mye om og men tok jeg sjansen. Dette angrer jeg ikke på. En utrolig dyktig, morsom og rolig tannlege som hjelper deg med tannlegeskrekk. Anbefales på det sterkeste!

Les flere pasienthistorier
mapsembed.com