Snorker sengepartneren din?

For mange er disse spørsmålene dessverre meget aktuelle. Spørsmålene – og svarene – er velkjente.  I år etter år er dette vanen på soverommet. Det er så vanlig at mange tror det må fortsette slik. Det må det ikke.

Noen er snorke-operert.  Noen har pustemaskin (c-pap). Mange som har pustemaskin bruker den ikke. Og snorkingen fortsetter. Snorking som plager andre. Snorking som gir deg selv – i tillegg til partneren din – dårlig søvn – lite søvn.

Hvorfor snorker vi?

Snorking skjer ofte på grunn av trangt svelg. Svelget blir trangere når en sover på ryggen. Og svelget blir trangere når en blir eldre – og tykkere. Snorkeoperasjoner har vist seg lite vellykket. Noen er re-operert. Og snorkingen fortsetter.

Når en snorker blir luftstrømmen til lungene redusert noe. Ved reduksjon av luft til lungene blir det mindre oksygen til lungene. Og mindre oksygen til lungene gir mindre oksygen i blodet – mindre oksygen til hjernen. Natt etter natt.

Hos noen kollapser svelget helt. Snorkingen stopper opp. Det skjer ingen luftgjennomstrømming til lungene. Oksygennivået i blodet synker. Ofte i mange sekunder. Ofte mange ganger for timen. Natt etter natt. Og hjernen får for lite oksygen. Hver natt. Fenomenet kalles søvn-apné. Nær en halv million nordmenn er rammet, les mer om søvn-apnè på forskning.no.

Hva kan skje når hjernen ikke får nok oksygen?

Hjernen er ømfintlig overfor mangel på oksygen. Det oppstår kroppslig alvorlig sykdom over tid. Man er ”trett når en våkner”. En blir uopplagt og initiativløs. En ”orker ikke”. I tillegg er der mye større fare for at en sovner når du kjører bil – i fjellveggen.

Snorkeskinne, en effektiv løsning

Det finnes en enkel måte å redusere både snorking og søvn-apné. Det skjer ved at en sover med en plastskinne. Skinne gjør at underkjeven presses frem noen millimeter. Tungen følger med. Svelget åpnes. Luftstrømmen bedres. Og hjernen blir glad og våken. Her finner du utdypende informasjon om snorkeskinner.

Og partneren din blir også glad – svært glad.

Kanskje er det slik at partneren din skal få en snorke-skinne (som du bruker) av deg?

Vi har mange års erfaring i dette. Vi har lang erfaring med flere ulike fabrikat skinner. Vi kan hjelpe deg. Vi kan hjelpe dere. Kontakt oss gjerne i dag for mer informasjon.

Økonomisk støtte til tannbehandling

Det første og viktigste er at du kjenner/erkjenner behov for tannbehandling. Og at vi finner at du har et reelt behov for denne behandlingen. Så kan vi i fellesskap finne ut om du har rett på økonomisk støtte til behandlingen.

Mange sliter med dårlig tannhelse. Samtidig sliter en ofte med kostnadene det medfører å rette opp den dårlige tannhelsen. Og dessverre er det slik at mange ikke kjenner til at de – og du – har rett på ganske stor økonomisk støtte fra ”det offentlige”.

Jeg skal i denne sammenheng trekke frem en del detaljer som kan være viktige for mange for å få økonomisk støtte til tannbehandling:

  1. For noen mennesker kan en ”liten infeksjon” i munnen medføre alvorlig og livstruende risiko dersom denne infeksjonen (bakterier) blir spredt til resten av kroppen. Det er da selvsagt svært viktig å behandle tenner – og munnen for øvrig – slik at infeksjonsspredning blir unngått. Du har rett på økonomisk støtte for denne ”infeksjonsforebyggende behandlingen”. Selvsagte er den din generelle helse som avgjør om du har denne rettighet. Ved usikkerhet om dine rettigheter, kan du kontakte oss eller din lege som må lage en erklæring (risikovurdering ved infeksjonsspredning).
  2. Noen mennesker har behov for et mindre kirurgisk inngrep for å rette opp i ”sykdommer og anomalier” i munn eller kjever. Visdomstenner som ligger dypt i kjeven kan være en slik ”anomali” dersom beliggenheten medfører infeksjon i området rundt tannen (tannkjøtt og kjeveben). Dersom du har tannrøtter som ligger i kjeven og disse bør fjernes, kommer dette ofte i samme kategori – og gir rett til økonomisk støtte.
  3. Hvis du har mistet tenner etter 1. mai 2002 på grunn av alvorlig tannkjøttebetennelse kan du ha rett på ”rehabilitering” av tannsettet ditt. Det vi da må gjøre er å «bygge opp igjen» tenner/tannrekker – eller hele tannsetet ditt – med broer, implantat eller proteser.
  4. Legemidler gir ofte ”tørr munn”. Denne situasjonen kan medføre større risiko for karies (hull). Hvis du har mye karies forårsaket av tørr munn kan du ha rett på økonomisk støtte for behandling av hull.
  5. Tannskader som er oppstått på grunn av ulykke (for eksempel sykkelulykke) kan bli reparert med økonomisk støtte fra staten.
  6. Hvis du har nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom i «kropp og sjel» – egentlig: «…varig somatisk eller psykisk sykdom…» – kan du ha rett på økonomisk støtte dersom sykdommen har påvirket din tannhelse.
  7. Hvis du har alvorlig ”tannlegeskrekk” (odontofobi) har du rett på gratis tannbehandling. Vi kan hjelpe deg videre til behandling av din skrekk/angst og selve den gratis tannbehandlingen som kommer etter angst-behandlingen.
  8. Hvis du er uten tenner i underkjeven og ikke kan bruke en løstsittende protese kan vi hjelpe deg med å få satt inn to implantat (skruer) i kjeven samt en protese som vi ”fester” med to trykk-knapper. Du har rett på omfattende økonomisk støtte. Om du samtidig er uten tenner i overkjeven får du økonomisk støtte til ny protese i overkjeven dersom dette synes nødvendig.
  9. Personer som av ulike årsaker ikke har økonomi til å betale for egen tannbehandling, kan søke om økonomisk stønad til å få utført nødvendig behandling. Stønaden blir gitt etter lov om sosiale tjenester. Søknad om stønad skal foretas etter en konkret og individuell vurdering. For å ha rett til stønad fra NAVs sosialtjeneste, må du oppfylle vilkårene for rett til økonomisk sosialhjelp (sosialtjenesteloven §§ 18 og 19), fremlegge et skriftlig behandlings- og kostnadsoverslag, og behandlingen som skal utføres må være nødvendig. Vi hjelper deg med dette.

Tid til samtale om tannhelse og muligheter for refusjon

Vi bruker tid på samtale med pasienter som har sammensatte problemer – både med tannhelse og dårlig økonomi – og eventuelle andre generelle sykdommer. Denne samtalen er viktig. Denne samtalen er det første som må skje. Denne samtalen fører til forståelse – og bygger tillit mellom oss slik at vi kan hjelpe deg til (nesten) gratis tannbehandling avhengig av om du har rett på økonomisk støtte.

Det finnes flere tilstander som medfører rett på (nesten) gratis tannbehandling utenom de ni punktene som er nevnt over. Men disse ni punktene omfatter vesentlige og store muligheter til økonomisk hjelp ved behov for tannbehandling.

Vår jobb – vår innstilling – er at vi hjelper alle.

Vi hjelper deg med tannlegeskrekk

Det viktigste er at du – og igjen vi – erkjenner skrekken eller ubehaget. Og at vi snakker om det. At du ikke ”brenner inne” med din angst. Selv har jeg høydeskrekk. Jeg stivner, svetter i hendene ved turbulens. Jeg kan ikke styre angsten selv om fornuften sier at angsten er bortkastet.

Ved tannlegeskrekk er det eksakt det samme: Den er ikke styrt av fornuft. Skrekken kan undertrykkes, men ikke styres. ”Den ligger der… ” hører jeg ofte ”… for jeg venter på at det skal gjøre vondt”.

Den gode samtalen før tannbehandlingen starter

Jeg bruker tid på samtale med pasienter som har fortalt meg om sin tannlegeskrekk. Denne samtalen er det viktigste. Denne samtalen er det første som skjer. Denne samtalen fører til forståelse – og bygger tillit mellom oss. Ingen behandling skjer før samtalen er ”over” og du aksepterer å åpne munnen.

Da oppstår ofte et nytt problem. Det er ikke selve angsten for smerte, men ofte det faktum at du er flau over en eventuell dårlig tilstand i munnen din. Ingen ønsker å vise frem sine nederlag. Hvis du ser motsatt på dette er sannheten egentlig denne: Du er kommet deg opp i tannlegestolen. Du har vunnet!

Kanskje for første gang på mange år har du kommet deg til tannlegen. Det at du har funnet oss – eller meg – er allerede en tillitserklæring – fra deg til oss/vår klinikk. Den tilliten vil vi ikke misbruke. Den tilliten er ”gull verdt” og vil selvsagt ikke føre til ”pekefinger” eller ”kjeft”. Men respekt!

Samtalen og tiden er som sagt det viktigste. Tilliten etableres, men det tar tid. Og med ”en lett tone” og god tid blir situasjonen mye mindre farlig – ufarlig til tider. Kanskje til og med hyggelig over noe tid.

Andre hjelpemidler for å redusere tannlegeskrekken

Foruten god tid og ærlig samtale kan vi tilby et beroligende middel som du får på venterommet. Det er en angstfordriver. Og det er en ærlig sak om å be om en slik.

Deretter foretar vi en klinisk undersøkelse. ”Pirkeren” er ofte et problem. Det forstår vi. Gi beskjed! Vi tar nødvendige røntgenbilder. Om du har brekningsproblemer er igjen løsningen: Gi beskjed! Vi kan bedøve (spraye) munnen slik at brekningsrefleksen blir redusert.

Hvorvidt det skal utføres mer behandling der og da er opp til deg. Det er du som er sjefen – altså: det er du som bestemmer om vi skal gjøre noe. Men det er viktig å vite at dersom du kommer med tannlegeskrekk – og smerteproblematikk – står både du og jeg overfor en utfordring – som vi i fellesskap bør løse. Det er her den gode samtalen må fortsette.

Tannlegeskrekk er vanlig. 3-5 % av befolkningen har meget sterk angst. De kommer dessverre sjelden inn på venterommet.  10-20 % har moderat til sterk angst. De kan vi hjelpe. Resten – alle – føler mer eller mindre et visst ubehag.

Vår jobb – vår innstilling – er at vi vil hjelpe alle.

Øyvind Simonsen, Tannlege